Propertyland – Nieruchomości w sercu malowniczych Beskidów

Propertyland_wybrana_wersja-2-bg-removed

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Informacja ważna nie tylko dla pośredników w obrocie nieruchomoścami, którzy powinni ją doskonale znać, ale głównie dla osób planujących nieruchomość sprzedać –  od 28 kwietnia 2023 roku nie możecie tego Państwo uczynić, jeśli nie posiadacie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Cóż to takiego? Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest to dokument określający ‘wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.’

Co więcej, jest ono wymagane nie tylko przy obrocie nieruchomościami, ale także przy ich najmie lub po dokonanym remoncie. Takie świadectwo ważne będzie przez dziesięć lat, jednakże gdybyśmy w tym czasie przeprowadzili kolejny remont wpływający na zużycie energii, musimy postarać się o nowe. Jest ono konieczne zarówno dla budynków starszych, jak i tych powstałych ostatnio. Kończąc budowę jesteśmy obowiązani, niezależnie od tego czy jesteśmy inwestorami prywatnymi czy deweloperami, dołączyć taki certyfikat do wniosku na pozwolenie użytkowania. Żaden uczciwy notariusz nie sporządzi aktu notarialnego nie mając do dyspozycji świadectwa charakterystyki energetycznej domu czy mieszkania, które musi przekazać nabywcy a fakt ten odnotować. I na tym nie koniec. Obowiązek przekazania kopii certyfiaktu lokatorowi odnosi się także do najmu, a o fakcie posiadania takiego dokumentu powinniśmy poinformować w treści ogłoszenia o chęci zbycia czy też wynajęcia nieruchomości. Z obowiązku przekazania kopii takiego dokumentu mieszkańcom nie są również zwolnione spółdzielnie mieszkaniowe.

Warto tutaj pamiętać, by upewnić się komu zlecamy dokonanie takiego audytu, ponieważ na rynku pojawiło się sporo ‘specjalistów’ podszywających się pod rzeczoznawców a zatem działających na Waszą szkodę. PROPERTYLAND Nieruchomości oferuje Państwu możliwość zaaranżowania takiego świadectwa, niezależnie od tego czy sprawa dotyczy budynku czy mieszkania. Chęć uzyskania takiej usługi należy zgłosić nam przed podpisaniem umowy pośrednictwa. Jeśli jednak zdecydujecie się samodzielnie znaleźć audytora, proszę pamiętać by zweryfikować jego komptencje, nim zawrzecie jakąkolwiek umowę i powierzycie mu wykonanie usługi. Z drugiej strony warto pamiętać, że świadectwo takie jest obowiązkowe zaś jego brak może wiązać się z karą kilku tysięcy złotych. Karze podlegać będą rzecz jasna nieuczciwi i fałszywi ‘audytorzy’.

Piotr Sikora