Propertyland - Properties in the heart of picturesque Polish Beskidy Mountains

Propertyland_wybrana_wersja-2-bg-removed

Złapać kredyt za rogi

Co wyróżnia PROPERTYLAND Nieruchomości? Między innymi to, że nie działamy stereotypowo. Że oferujemy Naszym Klientom ‘pełny zestaw’ usług, pod warunkiem oczywiście że na niego się zdecydują[1]. Jak już wspominaliśmy, firma PROPERTYLAND Nieruchomości nawiązała współpracę z Notus Finanse i zainteresowanym Klientom będziemy pomagać w uzyskaniu dostępu do kredytu na zakup mieszkania czy domu. Jako, że naszym priorytetem jest obrót nieruchomościami, nie będziemy udawać, że wiemy wszystko o wszystkim i o wszystkich, skierujemy Was zatem pod właściwy adres, oddając tym samym w ręce ekspertów od finansów.

Jak to jest z kredytami? Niestety, w praktyce nie każdy z nas taki uzyska, ale dzięki PROPERTYLAND będzie mógł dowiedzieć się przynajmniej czy warto się starać o kredyt i jak się do tego procesu zabrać.

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa przybliżoną listę dokumentów, o które kredytodawca może Was poprosić. Warto zatem przyjrzeć się im się już na początku rozważań: ‘brać czy nie brać?’.

Jako (potencjalni) kredytobiorcy powinniście okazać: dowód tożsamości ze zdjęciem, wyciągi lub wydruki z obsługi elektronicznej ROR (Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego) z 3 lub 6 ostatnich miesięcy, raport kredytowy wydany Wam przez instytucję danego kraju (dla osób, co do których taki wymóg zaistniał) a także umowę o rozdzielczości majątkowej lub wyrok sądowy orzekający separację lub rozwód (jeśli taka sytuacja życiowa Was dotyczy).

Będziecie rzecz jasna poproszeni o przedstawienie umowy o pracę oraz świadectwa pracy i promesy zatrudnienia, jak również informacje z ZUS o wysokości podstawy naliczenia składek  ubezpieczeniowych, PIT 11 lub PIT 37. W przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło należy przedłożyć umowy z ostatnich 6 lub 12 miesięcy z rachunkami wypłaconych kwot, PIT 11 z ubiegłu roku.

Jeśli jesteście Państwo emerytami lub rencistami należy pamiętać o dostarczeniu decyzji przyznania emerytury lub renty, a także ostatnią waloryzację tychże.

Jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą wymagane będą dokumenty rejestracyjne Waszej firmy takie jak NIP i REGON, wpis do ewdicencji, KRS czy umowa spółki. Dla przedsiębiorców lista może być dłuższa i obejmować będzie Książkę Przychodów i Rozchodów/Książkę Ewidencji Przychodów, dowody opłaconych składek na podatek dochodowy, PIT za rok ubiegły (lub dwa lata) i potwierdzenie z właściwego sobie Urzędu Skarbowego o złożeniu deklaracji, decyzję o wysokości karty podatkowej, wyciągi lub wydruki z rachunku firmowego z opisem transakcji (za 3 lub 6 miesięcy), zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, a dla spółek z o. o. dokumentów finansowych lub bilansu, rachunku wyników, PITów, CITów, F01 i F02.

Zależnie od przeznaczenia kredytu wymagane będą także dokumenty poświadczające jego cel, ale również go zabezpieczające. Należą do nich: numer Księgi Wieczystej nieruchomości, zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej na temat zbywcy lokalu a także forma w jakiej sprzedający wszedł w posiadanie nieruchomości. Zostaniecie zapytani o umowy: przedwstępną (rezerwacyjną, deweloperską), a także inne możliwe dokumenty takie jak: pozwolenie na budowę czy użytkowanie, projekt i dziennik budowy, kosztorys, operat szacunkowy, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dokument potwierdzający powierzchnię nieruchomości i pewnie jeszcze kilka innych.

Sporo? Pewnie że tak! Dlatego warto poroznawiać ze specjalistą finansowym Notus Finanse, co możecie uczynić za naszym pośrednictwem. Trzymamy kciuki!

Jak pewnie zauważyliście nasza strona internetowa oferuje Wam opcję wyszukiwania najdogodniejszego kredytu a także porównania ofert kredytowych naszych banków. Zapraszamy zatem do jej odwiedzin i kontaktu z nami.

Pozdrawiam

Piotr Sikora, PROPERTYLAND

 [1] Wszystkie usługi wykraczające poza obrót nieruchomościami (kupno, sprzedaż, wynajem) są przedmiotem osobnej umowy pomiędzy PROPERTYLAND Nieruchomości a Klientem.